Sakkyndig kontroll

Sertifisert sakkyndig virksomhet
Mechtronic AS har siden 2011 vært godkjent sakkyndig virksomhet for kontroll og sertifisering av:

MX      Masseforflytningsmaskiner med større effekt enn 15Kw
          Alle typer 

PX      Personløftere
          Alle typer 

TX      Løfte og stablevogner for gods (trucker)
          Alle typer 

Uavhengighetstype C
Sakkyndig virksomhet inngår som en del av organisasjonen som arbeider med utforming, levering, installering, bruk eller vedlikehold av arbeidsutstyr som de kontrollerer, og kan utføre kontroll for andre parter enn hovedorganisasjonen. 

Kompetanseområder S2
Rett til å utføre periodisk kontroll, og også rett til å sertifisere arbeidsutstyr når det foreligger attest på at dette er konstruert etter anerkjente normer. 

Vi utfører også reparasjon, service og vedlikehold av forskjellig elektromekanisk utstyr i maskinparken til våre kunder.
I tillegg driver Mechtronic med salg og service av anleggsmaskiner og utstyr til disse.

Prisliste: Prisliste sikkerhetskontroller.pdf

      Mechtronic er sertifisert av Sertifiseringsorganet
for sakkyndig virksomhet AS, og har en
kvalitetshåndbok ihht. NS-EN ISO 9001,
som blir jevnlig revidert.Mechtronic AS

Fabrikkveien 2, Kvål
4323 Sandnes

Kontakt oss

Telefon: 51 80 80 88
E-post: post@mechtronic.no

Back to top